JUTRI

Naslov / Original Title:  DEMAIN
English Title:  TOMORROW
Jezik / Language:  francoščina / French

Leto / Year:  © 2015
Država / Country:  FRA
Žanr / Genre:  dokumentarni / Documentary
Dolžina / Runtime:  118 min
Režija / Directors:  Cyril Dion, Melanie Laurent
Scenarij / Writer: Cyril Dion
Igrajo / Cast:  Anthony Barnosky, Olivier De Schutter, Cyril Dion

Podnebje se spreminja. Dokumentarni film Jutri se namesto na najslabše možne scenarije osredotoča na ljudi, ki predlagajo rešitve, in na njihova dejanja.
Človeštvu grozi propad ekosistemov, 30-letniki Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel in Antoine pa raziskujejo svet in iščejo rešitve, ki lahko rešijo njihove otroke in s tem tudi prihodnje generacije. Z najbolj uspešnimi poizkusi na vsakem izmed področij (kmetijstvo, energija, življenjski prostor, gospodarstvo, izobraževanje, demokracija,…) poskušajo ponovno sestaviti sestavljanko, ki bi lahko povedala novo zgodbo prihodnosti.

NAGRADE/FESTIVALI
Nagrade cezar 2016 – nagrada za najboljši dokumentarni film
Nagrade lumiere 2016 – nominacija za najboljši dokumentarni film
Nova Zelandija, Hong Kong, Stockholm, Sarlat,…

KRITIKE
»Ekipa se je v želji povedati zgodbo odpravila v 10 držav: Francijo in otok Reunion, Dansko, Finsko, Belgijo, Indijo, Veliko Britanijo, ZDA, Švico in Islandijo. V 10 državah po svetu je ta navdušujoč francoski dokumentarec (ki je tudi napolnil blagajne) našel konkretne primere rešitev za okoljske in družbene izzive na področju kmetijstva, energije, gospodarstva, izobraževanja in vladanja.«

»Poučen prelet različnih načinov, na katere bi lahko preobrnili pot globalnega zatona. Celosten pogled na načine, na katere aktivisti, organizatorji in državljani planet poskušajo spremeniti v boljši, bolj zelen in bolj trajnosten svet.«
- Jordan Mintzer (The Hollywood Reprorter)

"Jutri je dokumentarec, ki potuje po svetu in se namesto na težave osredotoča na rešitve. Ponuja celosten pogled na načine, na katere aktivisti, organizatorji in državljani planet poskušajo spremeniti v boljši, bolj zelen in bolj trajnosten svet. Igriv ekspoze bi si moral ogledati vsak, ki se sprašuje, kako bi lahko uglasil in rešil planet."
- Jordan Mintzer (Hollywood Reporter)

"Udaren in upanja poln dokumentarec, ki bo pomagal ozaveščati ljudi!"
- Elle

"Dokumentarec, ki je delo Melanie Laurent in Cyrila Diona, ni oportunističen. Najprej zato, ker njuna zaveza vprašanju ekologije ni nekaj novega. Zlasti pa zato, ker se dvojec namesto običajne tesnobe zaradi poslabšanega stanja našega planeta osredotoča na konkretne rešitve."
- Thierry Cheze - Studio Cine Live

As mankind is threatened by the collapse of the ecosystems, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel and Antoine, all in their thirties, explore the world in search of solutions that can save their children, and with them, future generations. Using the most successful experiments in every area (agriculture, energy, habitat, economy, education, democracy…) they try to put back together the puzzle which may tell a new story of the future.

Climate is changing. Instead of showing all the worst that can happen, this documentary focuses on the people suggesting solutions and their actions.

AWARDS/FESTIVALS
Cezars 2016 – Award for Best Documentary Film
Lumiere 2016 – Nomination for Best Documentary Film
Festivals
New Zealand, Hong Kong, Stockholm, Sarlat,…

CRITICS
“To tell this story, the team went to 10 countries : France and Reunion Island, Denmark, Finland, Belgium, India, Great-Britain, United States, Switzerland, Sweden and Iceland… In ten countries around the world this stimulating French doco (and box office hit) finds concrete examples of solutions to environmental and social challenges in agriculture, energy, economy, education and governance.«

“An informative glimpse at various ways to reverse the path of global decline. A comprehensive look at ways in which activists, organizers and everyday citizens are trying to make the world a better, greener, more sustainable place.”
- Jordan Mintzer, The Hollywood Reprorter

A striking and hopeful documentary that should help build awareness!
- Elle

"This documentary by Melanie Laurent and Cyril Dion is not opportunistic. First, because their commitment to the ecological question is not new. And especially, because, instead of the usual anxiety about the degraded state of our planet, the duo focuses on concrete solutions."
- Thierry Cheze - Studio Cine Live