JURE MATIČIČ

je diplomiral iz sociologije kulture in filozofije. Dolga leta se je ukvarjal z gledališčem ter pisal o elektronski glasbi in kulturi. Zaposlen je v KD Franca Bernika Domžale, kjer med drugim ureja otroški in glasbeno-scenski program. Leta 2009 je bil eden od pobudnikov ustanovitve Mestnega kina Domžale, ki ga sedaj tudi programsko vodi. V majhnem mestnem kinematografu so njegove glavne naloge ustvarjanje prijetnega prostora za ljubitelje filmov, snovanje programov filmske vzgoje in skrb za kuriran program, v okviru katerega se predvajajo »dobri« filmi. Je tudi podpredsednik Art kino mreže Slovenije (AKMS).

Jure Matičič graduated in Sociology of Culture and Philosophy. For years, his focus was on theatre and writings on electronic music and culture. He works at the Franc Bernik Culture Centre in Domžale, where he curates the children’s and music/performative programmes. In 2009, he was one of the initiators behind the establishment of the Domžale City Cinema, where he is now the programmer. His main responsibilities include setting up a friendly atmosphere for film enthusiasts, conceiving film education programme and ensuring a curated programme showing »good« films. Matičič is also Vice President of the Art Cinema Network of Slovenia.