GREGOR JANEŽIČ

Gregor Janežič je samozaposlen v kulturi in kot zunanji sodelavec Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika kurira program vrhniškega kina. V Kinu Vrhnika je prisoten od njegove ponovne obuditve v letu 2011. Pri svojem delu skrbi za izvajanje programov filmske vzgoje ter vzgojo mladega občinstva in skrbno izbran redni program kina. V program poizkuša umestiti čim več kakovostnih evropskih naslovov ter tako art film približati širši publiki. Aktivno sodeluje tudi v Art kino mreži Slovenije (AKMS).

Gregor Janežič is self-employed in culture and working for the Ivan Cankar Institute Vrhnika as a programmer in Kino Vrhnika. He has been working there since the cinema was reopened in 2011. His responsibilities are taking care of the film education programme, the young audience development, and carefully selected regular film program. He tries to include in a program as many quality European titles as possible so as to introduce art films to a broader audience. He also actively participates in the Art Cinema Network of Slovenia.